ŚLĄSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY

ul. Kościuszki 191
40-525 Katowice
T: +48 663 336 301

Numer konta bankowego
76 1500 1445 1214 4007 2364 0000

Prezes

Witold Ciemierz

V-ce Prezes ds. stylu wolnego

Andrzej Nowak

V-ce Prezes ds. stylu klasycznego

Piotr Topolski

V-ce Prezes ds. sędziowskich

Tomasz Zajączkowski

Przewodniczący kom. sport. ds. st. wolnego

Zbigniew Jezierzański

Sekretarz

Włodzimierz Koriakowski

Komisja organizacji imprez

Zbigniew Jasiński

Przewodniczący ds. mediów

Krzysztof Czerczak

Komisja rewizyjna

Julian Mejsner
Władysław Dziura
Mirosław Bajer

Kolegium Sędziów

Tomasz Zajączkowski
Krzysztof Czerczak
Maciej Dziura

Administrator strony www

E: kontakt@zapasyslask.pl
T: +48 515 537 158