ul. Kościuszki 191
40-525 Katowice
T: +48 663 336 301

Numer konta bankowego
76 1500 1445 1214 4007 2364 0000

Zarząd ŚZZ 2021-2024

Prezes

Witold Ciemierz

I V-ce Prezes

Piotr Topolski

V-ce Prezes ds. stylu wolnego

Zbigniew Jasiński

V-ce Prezes ds. stylu klasycznego

Ryszard Wolny

V-ce Prezes ds. zapasów kobiet

Krzysztof Ołenczyn

V-ce Prezes ds. sędziowskich

Dariusz Bańczyk

Sekretarz ŚZZ

Jan Średniewski

Przewodniczący Rady Trenerów

Andrzej Filak

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Krzysztof Świtek
Sekretarz Włodzimierz Koriakowski
Członek Komisji Janusz Żurawski

Administrator strony www

E: kontakt@zapasyslask.pl
T: +48 515 537 158