Prezes ŚZZ Witold Ciemierz

I V-ce Prezes ŚZZ Piotr Topolski

V-ce Prezes ds stylu klasycznego Ryszard Wolny

V-ce Prezes ds stylu wolnego  Zbigniew Jasiński

V-ce Prezes ds zapasów kobiet Krzysztof Ołenczyn

V-ce Prezes ds sędziowskich Dariusz Bańczyk

Sekretarz ŚZZ Jan Średniewski

Przewodniczący Rady Trenerów Andrzej Filak

Komisja Rewizyjna ŚZZ

Przewodniczący Krzysztof Świtek

Sekretarz Włodzimierz Koriakowski

Członek Komisji Janusz Żurawski